Přeskočit na obsah

Haus Schneeberg

Domov » Soukromí

Soukromí

Vaše soukromí je pro [NAME] důležité. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o osobních údajích, které [NAME] shromažďuje, a způsobech, jak [NAME] tyto osobní údaje používá.

Sběr osobních údajů

[NAME] může shromažďovat a používat následující druhy osobních údajů:

 • [informace o vašem používání tohoto webu (včetně [VLOŽTE PODROBNOSTI]);]
 • [informace, které poskytujete za účelem registrace na webu (včetně [VLOŽTE DETAILY]);]
 • [informace o transakcích prováděných prostřednictvím této webové stránky (včetně [VLOŽTE PODROBNOSTI]);]
 • [informace, které poskytujete za účelem přihlášení k odběru služeb webových stránek (včetně [VLOŽTE PODROBNOSTI]); a]
 • [jakékoli další informace, které zašlete [NAME].]

Používání osobních údajů

[NAME] může použít vaše osobní údaje k:

 • [spravovat tento web;]
 • [přizpůsobte si web pro vás;]
 • [umožněte vám přístup ke službám webových stránek a jejich používání;]
 • [zveřejnit informace o vás na webu;]
 • [poslat vám produkty, které si zakoupíte;]
 • [poskytnout vám služby, které si zakoupíte;]
 • [zasílat vám výpisy a faktury;]
 • [vybírat od vás platby; a]
 • [poslat vám marketingová sdělení.]

Pokud [NAME] pro tyto účely zpřístupní vaše osobní údaje svým zástupcům nebo subdodavatelům, bude dotyčný zástupce nebo subdodavatel povinen tyto osobní údaje použít v souladu s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kromě zveřejnění přiměřeně nezbytných pro účely uvedené jinde výše může [JMÉNO] zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo případným soudním řízením a za účelem zakládat, vykonávat nebo bránit svá zákonná práva.

Zabezpečení vašich dat

[JMÉNO] přijme přiměřená technická a organizační opatření, aby zabránil ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

[JMÉNO] bude ukládat všechny osobní údaje, které poskytnete, [na svých zabezpečených serverech].

[Informace týkající se elektronických transakcí zadávaných prostřednictvím této webové stránky budou chráněny šifrovací technologií.]

Přeshraniční datové přenosy

Informace, které [NAME] shromažďuje, mohou být ukládány a zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, ve kterých [NAME] působí, aby bylo možné tyto informace používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

[Osobní údaje, které odešlete ke zveřejnění na webu, budou navíc zveřejněny na internetu a mohou být dostupné po celém světě.]

Souhlasíte s takovými přeshraničními přenosy osobních údajů.

Aktualizace tohoto prohlášení

[NAME] může aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nové verze na tomto webu. 

Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s případnými změnami. 

Jiné webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. 

[NAME] neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani postupy žádné třetí strany.

Kontaktní jméno]

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zacházení s vašimi osobními údaji [NAME'S], napište:

 • e-mailem na adresu [EMAIL ADDRESS]; nebo
 • poštou na [POŠTOVNÍ ADRESA].
 • Kredit

  Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony Contractology dostupné na adrese http://www.freenetlaw.com.

  co je spam?

  V kontextu elektronických zpráv se spamem rozumí nevyžádané, hromadné nebo nerozlišující zprávy, obvykle zasílané pro komerční účely. 

  [NAME] má zásadu nulové tolerance spamu.

  Automatické filtrování spamu

  Systémy zasílání zpráv [NAME] automaticky kontrolují všechny příchozí e-mailové [a jiné] zprávy a odfiltrují zprávy, které vypadají jako spam. 

  Problémy s filtrováním spamu

  Žádný systém filtrování zpráv není přesný 100% a čas od času budou systémy [NAME'S] odfiltrovány legitimní zprávy. 

  Pokud se domníváte, že se to stalo se zprávou, kterou jste odeslali, informujte o tom příjemce zprávy jiným způsobem.

  Riziko zachycení zprávy spamovými filtry můžete snížit tím, že zprávu odešlete jako prostý text (tj. bez HTML), odstraníte všechny přílohy a zajistíte, že vaše zprávy budou před odesláním zkontrolovány na přítomnost malwaru.

  [Uživatelský spam

  [NAME] poskytuje funkci, která uživatelům umožňuje posílat [e-mailové zprávy / soukromé zprávy] ostatním.  Uživatelé nesmí používat tuto možnost k zasílání nevyžádaných, hromadných nebo nevybíravých zpráv, ať už pro komerční účely či nikoli.  Úplné podmínky týkající se používání zařízení jsou uvedeny v [DOKUMENTU].]

  [Příjem nevyžádaných zpráv od uživatele [NAME]

  V nepravděpodobném případě, že od [NAME] obdržíte nějakou zprávu nebo odešlete pomocí systémů [NAME'S], která může být považována za spam, kontaktujte prosím [NAME] pomocí níže uvedených údajů a záležitost bude prošetřena.]

  Změny těchto zásad proti spamu

  [NAME] může tyto zásady proti spamu kdykoli upravit zveřejněním nové verze na této webové stránce.

  Kontaktujte nás

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad proti spamu, kontaktujte prosím [NAME] pomocí níže uvedených údajů:

  [KONTAKTNÍ ÚDAJE]

  Kredit

  Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony Contractology dostupné na adrese http://www.freenetlaw.com.

  O cookies

  Tento web používá soubory cookie.  Používáním tohoto webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie uživatelem [NAME] v souladu s podmínkami těchto zásad.

  Cookies jsou soubory zasílané webovými servery do webových prohlížečů a uložené webovými prohlížeči.

  Informace jsou poté odeslány zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.  To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webové prohlížeče.

  Existují dva hlavní druhy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie.  Soubory cookie relace se vymažou z vašeho počítače, když zavřete prohlížeč, zatímco trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem počítači, dokud nejsou smazány nebo dokud nedosáhnou data vypršení platnosti.

  Cookies na našem webu

  [NAME] používá na tomto webu následující soubory cookie pro následující účely:

  • [VLOŽTE PODROBNOSTI]
  • [VLOŽTE PODROBNOSTI]
  • [VLOŽTE PODROBNOSTI]

  cookies Google

  [[NAME] používá Google Analytics k analýze používání tohoto webu.  Google Analytics generuje statistické a další informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie, které se ukládají na počítačích uživatelů.  Vygenerované informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání webových stránek. Google bude tyto informace ukládat a používat.  Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.]

  [[NAME] na tomto webu zveřejňuje zájmově orientované reklamy Google AdSense.  Ty jsou upraveny společností Google tak, aby odrážely vaše zájmy.  K určení vašich zájmů bude Google sledovat vaše chování na webu pomocí souborů cookie.  Zájmové kategorie spojené s vaším prohlížečem můžete zobrazit, odstranit nebo přidat pomocí Správce nastavení reklam Google, který je k dispozici na adrese: http://www.google.com/ads/preferences/.  Soubor cookie partnerské sítě AdSense můžete odhlásit na adrese: http://www.google.com/privacy_ads.html.  Tento mechanismus odhlášení však používá soubor cookie, a pokud soubory cookie ze svého prohlížeče vymažete, vaše odhlášení nebude zachováno. Chcete-li zajistit zachování odhlášení pro konkrétní prohlížeč, měli byste použít plugin prohlížeče Google dostupný na: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.]

  [Jiné] soubory cookie třetích stran

  Když používáte tento web, mohou vám být zaslány také následující soubory cookie třetích stran, které mohou být použity pro následující účely:

  • [VLOŽTE PODROBNOSTI]
  • [VLOŽTE PODROBNOSTI]
  • [VLOŽTE PODROBNOSTI]

  Odmítání cookies

  Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie. 

  V Internet Exploreru můžete odmítnout všechny soubory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Ochrana osobních údajů“ a výběrem „Blokovat všechny soubory cookie“ pomocí posuvného voliče. 

  Ve Firefoxu můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobních údajů“.

  Blokování souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost některých webových stránek.

  Kredit

  Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony Contractology dostupné na adrese http://www.freenetlaw.com.

cs_CZCS