Doorgaan naar artikel

Haus Schneeberg

Huis » Privacy

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor [NAAM]. Deze privacyverklaring geeft informatie over de persoonsgegevens die [NAAM] verzamelt en de manieren waarop [NAAM] die persoonsgegevens gebruikt.

Verzameling van persoonlijke informatie

[NAAM] kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • [informatie over uw gebruik van deze website (inclusief [INVOER DETAILS]);]
 • [informatie die u verstrekt om u te registreren bij de website (inclusief [INVOER DETAILS]);]
 • [informatie over transacties die via deze website worden uitgevoerd (inclusief [INVOER DETAILS]);]
 • [informatie die u verstrekt om u te abonneren op de websitediensten (inclusief [INVOER DETAILS]); en]
 • [andere informatie die u naar [NAAM] stuurt]

Persoonlijke informatie gebruiken

[NAAM] kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • [deze website beheren;]
 • [personaliseer de website voor u;]
 • [uw toegang tot en gebruik van de websitediensten mogelijk maken;]
 • [informatie over u publiceren op de website;]
 • [producten naar u sturen die u koopt;]
 • [diensten aan u leveren die u afneemt;]
 • [u afschriften en facturen sturen;]
 • [betalingen van u incasseren; en]
 • [u marketingberichten sturen.]

Wanneer [NAAM] uw persoonlijke informatie aan zijn agenten of onderaannemers voor deze doeleinden bekendmaakt, is de agent of onderaannemer in kwestie verplicht om die persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Naast de openbaarmakingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden die hierboven zijn vermeld, kan [NAAM] uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor zover dit wettelijk verplicht is, in verband met juridische procedures of mogelijke juridische procedures, en om haar wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Uw gegevens beveiligen

[NAAM] zal redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

[NAME] bewaart alle persoonlijke informatie die u verstrekt [op zijn beveiligde servers].

[Informatie met betrekking tot elektronische transacties die via deze website worden aangegaan, wordt beschermd door middel van coderingstechnologie.]

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Informatie die [NAAM] verzamelt, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin [NAAM] actief is om het gebruik van de informatie in overeenstemming met dit privacybeleid mogelijk te maken.

[Bovendien wordt persoonlijke informatie die u indient voor publicatie op de website op internet gepubliceerd en kan deze over de hele wereld beschikbaar zijn.]

U gaat akkoord met dergelijke grensoverschrijdende overdrachten van persoonlijke informatie.

Deze verklaring bijwerken

[NAME] kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. 

U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. 

[NAAM] is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van derden.

Contactnaam]

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de behandeling van uw persoonlijke gegevens door [NAAM], schrijf dan:

 • per e-mail naar [EMAILADRES]; of
 • per post naar [POSTADRES].
 • Credit

  Dit document is gemaakt met behulp van een Contractologie-sjabloon die beschikbaar is op: http://www.freenetlaw.com.

  Wat is spam?

  In de context van elektronische berichten verwijst spam naar ongevraagde, massale of willekeurige berichten, meestal verzonden voor commerciële doeleinden. 

  [NAME] heeft een zero-tolerance spambeleid.

  Geautomatiseerde spamfiltering

  De berichtensystemen van [NAME] scannen automatisch alle inkomende e-mail [en andere] berichten en filteren berichten uit die spam lijken te zijn. 

  Problemen met spamfiltering

  Geen enkel berichtfiltersysteem is 100% nauwkeurig, en van tijd tot tijd zullen legitieme berichten worden uitgefilterd door [NAAM'S]-systemen. 

  Als u denkt dat dit is gebeurd met een bericht dat u hebt verzonden, dient u de ontvanger van het bericht op een andere manier op de hoogte te stellen.

  U kunt het risico verkleinen dat een bericht door de spamfilters wordt opgevangen door het bericht in platte tekst (dus zonder HTML) te verzenden, eventuele bijlagen te verwijderen en ervoor te zorgen dat uw berichten vóór verzending worden gescand op malware.

  [Gebruikers spam

  [NAAM] biedt een faciliteit waarmee gebruikers [e-mailberichten / privéberichten] naar anderen kunnen verzenden.  Gebruikers mogen deze mogelijkheid niet gebruiken om ongevraagde, massale of willekeurige berichten te verzenden, al dan niet voor commerciële doeleinden.  De volledige voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de faciliteit zijn uiteengezet in [DOCUMENT].]

  [Ontvangst van ongewenste berichten van [NAME]

  In het onwaarschijnlijke geval dat u een bericht ontvangt van [NAAM] of verzonden via de systemen van [NAAM] dat als spam kan worden beschouwd, neem dan contact op met [NAAM] via de onderstaande gegevens en de zaak zal worden onderzocht.]

  Wijzigingen in dit antispambeleid

  [NAME] kan dit antispambeleid op elk moment wijzigen door een nieuwe versie op deze website te publiceren.

  Neem contact op

  Als u vragen heeft over dit antispambeleid, neem dan contact op met [NAAM] via de onderstaande gegevens:

  [CONTACT DETAILS]

  Credit

  Dit document is gemaakt met behulp van een Contractologie-sjabloon die beschikbaar is op: http://www.freenetlaw.com.

  Over cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies.  Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met het gebruik van cookies door [NAAM] in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

  Cookies zijn bestanden die door webservers naar webbrowsers worden verzonden en door de webbrowsers worden opgeslagen.

  De informatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server.  Hierdoor kan een webserver webbrowsers identificeren en volgen.

  Er zijn twee hoofdsoorten cookies: sessiecookies en permanente cookies.  Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit, terwijl permanente cookies op uw computer blijven totdat ze worden verwijderd of totdat ze hun vervaldatum bereiken.

  Cookies op onze website

  [NAAM] gebruikt op deze website de volgende cookies, voor de volgende doeleinden:

  • [VOEG DETAILS IN]
  • [VOEG DETAILS IN]
  • [VOEG DETAILS IN]

  Google-cookies

  [[NAME] maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren.  Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen.  De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van de website. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken.  Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html.]

  [[NAME] publiceert op deze website op interesse gebaseerde advertenties van Google AdSense.  Deze zijn door Google afgestemd op uw interesses.  Om uw interesses te bepalen, volgt Google uw gedrag op internet met behulp van cookies.  U kunt interessecategorieën die aan uw browser zijn gekoppeld, bekijken, verwijderen of toevoegen met behulp van Google's Ads Preference Manager, beschikbaar op: http://www.google.com/ads/preferences/.  U kunt zich afmelden voor de AdSense-partnernetwerkcookie op: http://www.google.com/privacy_ads.html.  Dit afmeldingsmechanisme maakt echter gebruik van een cookie, en als u de cookies uit uw browser wist, blijft uw afmelding niet behouden. Om ervoor te zorgen dat een opt-out voor een bepaalde browser wordt gehandhaafd, moet u de Google-browserplug-in gebruiken die beschikbaar is op: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.]

  [Overige] cookies van derden

  Wanneer u deze website gebruikt, kunt u ook de volgende cookies van derden ontvangen, die voor de volgende doeleinden kunnen worden gebruikt:

  • [VOEG DETAILS IN]
  • [VOEG DETAILS IN]
  • [VOEG DETAILS IN]

  Cookies weigeren

  De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te weigeren. 

  In Internet Explorer kunt u alle cookies weigeren door op "Extra", "Internetopties", "Privacy" te klikken en "Alle cookies blokkeren" te selecteren met behulp van de schuifkiezer. 

  In Firefox kunt u uw cookie-instellingen aanpassen door op "Extra", "Opties" en "Privacy" te klikken.

  Het blokkeren van cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van sommige websites.

  Credit

  Dit document is gemaakt met behulp van een Contractologie-sjabloon die beschikbaar is op: http://www.freenetlaw.com.

nl_NLNL