Ugrás a tartalomra

Haus Schneeberg

itthon » Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Nincs garancia

Ezt a weboldalt "úgy, ahogy van" biztosítjuk, semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat vagy garancia nélkül.  [NAME] nem vállal felelősséget vagy garanciát a webhellyel vagy a webhelyen található információkkal és anyagokkal kapcsolatban. 

Az előző bekezdés általánosságának sérelme nélkül a [NAME] nem garantálja, hogy:

  • ez a weboldal folyamatosan elérhető lesz, vagy egyáltalán elérhető lesz; vagy
  • ezen az oldalon található információk teljesek, igazak, pontosak vagy nem félrevezetőek.

Ezen a webhelyen semmi sem jelent, vagy nem hivatott tanácsot adni.  [Ha bármilyen [jogi, pénzügyi vagy orvosi] kérdésben tanácsra van szüksége, forduljon megfelelő szakemberhez.]

A felelősség korlátozása

A [NAME] nem vállal felelősséget Önért (akár a szerződésjog, akár a jogsértések joga, akár más módon) a webhely tartalmával, használatával vagy más módon kapcsolatban ezzel:

  • [amennyiben a webhely ingyenesen biztosított, minden közvetlen veszteségért;]
  • minden közvetett, különleges vagy következményes veszteségért; vagy
  • üzleti veszteségek, bevételkiesés, bevétel, nyereség vagy várható megtakarítások, szerződések vagy üzleti kapcsolatok elvesztése, hírnév vagy jóindulat elvesztése, vagy információ vagy adat elvesztése esetén.

Ezek a felelősségkorlátozások akkor is érvényesek, ha [NAME] -et kifejezetten értesítették a lehetséges veszteségről.

Kivételek

A jelen weboldalra vonatkozó felelősségi nyilatkozat semmi sem zárja ki vagy korlátozza a törvényből eredő garanciákat, amelyek kizárása vagy korlátozása jogellenes lenne; és a jelen webhelyen található nyilatkozat semmi sem zárja ki vagy korlátozza [NAME] felelősségét a következők tekintetében:

  • halál vagy személyi sérülés [NÉV] gondatlansága miatt;
  • csalás vagy csalárd félrevezetés [NAME] részéről; vagy
  • tekintet nélkül arra, hogy törvénytelen vagy törvénytelen lenne, ha [NAME] kizárja vagy korlátozza, vagy megpróbálja kizárni vagy korlátozni a felelősségét.

Ésszerűség

A weboldal használatával elfogadja, hogy a jelen felelősségkizárásban szereplő kizárások és felelősségkorlátozások ésszerűek. 

Ha úgy gondolja, hogy ezek nem ésszerűek, akkor ne használja ezt a webhelyet.

Más pártok

[Ön elfogadja, hogy korlátolt felelősségű szervezetként a [NAME] érdeke a tisztviselői és alkalmazottai személyes felelősségének korlátozása.  Ön elfogadja, hogy személyesen nem fog követelést benyújtani [NAME] tisztviselői vagy alkalmazottai ellen a webhellyel kapcsolatban elszenvedett veszteségek miatt.]

[Az előző bekezdés sérelme nélkül] beleegyezik abba, hogy a garanciák és a felelősség ezen a webhelyen való felelősségkorlátozásban meghatározott korlátozásai megvédik [NAME] tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait, utódjait, megbízásait és alvállalkozóit, valamint [NAME] -ot. .

Végrehajthatatlan rendelkezések

Ha ennek a weboldalnak a felelősségi nyilatkozatának bármely rendelkezése végrehajthatatlan, vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint végrehajthatatlannak bizonyul, az nem érinti a weboldal egyéb nyilatkozatának kikényszeríthetőségét.

Hitel

Ez a dokumentum a következő címen elérhető szerződéses sablon használatával készült http://www.freenetlaw.com.

hu_HUHU